PLA DE DEMÈNCIES DE CATALUNYA

noticiespop_25_1Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer 2009 i8 en el marc de les 5enes Jornades del Bages, organitzades conjuntament per l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer, la Fundació Sociosanitària de Manresa i el Servei Català de la Salut, es va presentar el PlaDemCat (Pla de Demències de Catalunya).
Aquest és un fullde ruta important. Per primera vegada la Generalitat de Catalunya es proposa – i ho publica – la seva voluntat d’abordar la situació dels malalts amb problems cognitius i les necessitats de les seves famílies.
Ens congratulem amb la iniciativa i esperem que ben aviat sigui quelcom més que una voluntat de fer coses sinó què accions, serveis i recursos arribin a tothom i a tots els afectats de Catalunya.