LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA JA ÉS AQUÍ

La llei de la dependència va entrar en vigor el dia 1 de gener d’enguany però el seu desplegament es farà gradualment i  molt a poc a poc amb l’objectiu de consolidar aquells recursos imprescindibles i raonadament sostenibles que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts depenents sigui quina sigui la causa que provoca aquesta dependència.
A partir d’aquest mes de juny ja espot sol·licitar la valoració del grau de dependència que es pateix tenint en compte que durant aquest any 2007 i molt provablement una part del 2008 només podran ser reconaguts aquells pacients grans depenents, és a dir, aquells que la llei classifica com a depenents de grau III.
Per informació podeu posar-vos en contacte amb l’aFa, o bé mab els serveis socals d’atenció primària – social i sanitària – del vostre municipi.
Per aquest primer anys d’aplicació de la llei, els passos a seguir són:

  1. Sol·licitud de valoració (aFa, CAP o SS municipals), cumplimentar i entrar a qualsevol dels registres oficials (ajuntament, correus o altres dependènciaes de la Generalitat de Catalunya)
  2. Valoració del grau de dependència fet en el domicili del pacient per un equip especialitzat
  3. Resolució d’aquesta valoració
  4. Atorgació del recurs corresponent

El temps màxim previst per tot aquest procès és de 6 mesos a partir de la data d’entrada al registre.
Recordeu que la llei preveu 8 anys (fins el 2015) pel seu desenvolupament total

Read More