PERMÍS DE CONDUIR

Des del proppassat 8 de desembre ha entrat en vigor una nova mesura per la qual “els conductors més grans podran conduir més temps sense renovar-se el carnet”

Si fins ara a partir dels 70 anys la renovació era cada 2 anys a partir d’ara serà cada 5.

Els neuròlegs i fins hi tot algun responsable de Centres Mèdics han posat el crit al cel. Per una banda, els metges – tant de capçalera com especialistes – no poden facilitar les dades de la història clínica dels pacients i per l’altra banda, molts malalts afectats per la malaltia d’Alzheimer no reconeixen les seves limitacions i el risc que comporten. Es creuen amb capacitat per seguir conduint. I, qui els fa entendre el contrari?

Cinc anys són molts anys en el procés evolutiu de la malaltia sense que ningú avaluï la capacitat de conduir de la persona afectada.

Una vegada més, la responsabilitat recau a les famílies què hauran de manegar la situació com puguin. De totes maneres hi ha dues oportunitats que sí que estan a l’abast de les famílies:

  • Comunicar la situació del qui ha de renovar el carnet al centre expedidor de certificats de reconeixement mèdic. S’ho poden mirar amb més detall. Sabem que aquests són els únics amb capacitat d’autoritzar o denegar la renovació o limitar-ne la seva vigència.
  • Posar en coneixement de la Prefectura de Trànsit – adjuntat l’informe mèdic corresponent – la situació de la persona afectada per tal que actuï en conseqüència.

Read More