Unitat d’entrenament de la ment

La “Unitat d’entrenament de la ment” és un projecte d’entrenament cognitiu adreçat a aquelles persones de qualsevol edat, sense diagnòstic de demència, que volen millorar i potenciar el seu rendiment. A través de diverses tècniques, es dóna al participant la possibilitat de millorar les diferents funcions mentals i alhora, introduir a les persones en la millora i el manteniment dels hàbits d’una bona salut cognitiva. Les sessions d’aquest programa s’apliquen en format grupal i tenen un durada de 1’30 minuts, un cop per setmana.

Els tallers que formen part del projecte “L’entrenament de la ment” es duen a terme per professionals qualificats i formats en l’àmbit neurocognitiu de les demències i les malalties neurodegeneratives, en concret, una de les psicòlogues de l’equip de l’AFABBMS. Aquesta persona és la professional encarregada de planificar, coordinar i executar les activitats plantejades que es desenvolupen en els diferents grups de treball.

Les funcions cognitives que s’hi treballen s’entrenen a través de diferents metodologies. Utilitzem formats tradicionals escrits i orals, fomentant la participació activa dels membres del grup i hem incorporat l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), atès que les darreres investigacions sobre el seu ús en el camp de l’estimulació neurocognitiva han demostrat que són un component important a tenir en compte en aquest sector.