Missió, visió i valors

MISSIÓ

Prestar un servei centrat en les persones que sofreixen la malaltia d’Alzheimer o altres demències de manera personal i individual, així com atendre a les necessitats dels seus familiars i cuidadors. Donar visibilitat a la malaltia sensibilitzant a l’opinió pública, institucions i administració per obtenir recursos específics per a la seva atenció a fi de mantenir i, o millorar la seva qualitat de vida. A més de formar a persones vinculades amb l’atenció directa a persones amb algun tipus de demència.

VISIÓ
L’AFABBS vol ser un referent qualificat a les Comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, com una Associació que ofereix resposta a les necessitats de les persones afectades per una demència i a les seves famílies, perseguint la qualitat i la professionalitat en els serveis que oferim. El nostre impuls ens porta a millorar de forma contínua i seguir desenvolupant la nostra missió de manera eficaç i amb una actitud humanitària, on les persones afectades i les famílies i cuidadors són el més important.

VALORS
L’AFABBS realitza la seva tasca basant-se en els valors de qualitat en la gestió, transparència, bon govern, responsabilitat social, solidaritat, compromís, respecte i vocació de servei.