Servei de Formació

S’organitzen conferències, jornades i cursos adreçats a familiars, cuidadors i professionals.

Totes aquestes activitats són realitzades amb la col·laboració de professionals experts en els diversos aspectes de la malaltia.

A més l’Associació proporciona tota la informació necessària sobre els recursos disponibles en la nostra comunitat i sobre qualsevol aspecte relacionat amb la malaltia.