L’Associació

L’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències  (AFABBMS) dedica la seva atenció a les comarques del

BAGES, BERGUEDÀ, MOIANÈS I SOLSONÈS

L’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències pretén reunir les persones afectades per aquesta situació amb l’objectiu de:

Millorar la qualitat de vida de les famílies i les persones amb diagnòstic d’Alzheimer.

Augmentar la informació sobre la malaltia

Donar a conèixer i sensibilitzar la població general sobre què és la demència.

Col·laborar i coordinar-se amb les institucions de les comarques per a la millora de recursos assistencials i per a una cobertura real de les necessitats.

Establir relacions, convenis i col·laboracions amb altres col·lectius socials, empresarials-comercials, culturals etc.,  i també amb les persones cercant-ne la complicitat, l’ajuda mútua i la visibilitat de la malaltia.

La Junta Directiva de l’entitat està formada per:

Presidenta: Rosa M. Ortega Juncosa

Vicepresidenta: Montserrat Anfruns Garcia

Secretària: M. Antònia Calsina Gomà

Tresorer: Antoni Garcés Plana

Vocalies: Pep Garcia Orri,  Anna M. Pradera Servat, Mireia Torralba Roselló, Edurne Serra Renobales, Maria Bosch Gall, Júlia Saura Salvadó i Anna Rius Roses.

D’ençà del 13 de juliol de l’any 2000 l’associació està inscrita amb el núm. 23637-J/1 al Registre d’entitats de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia).

El 8 de juliol de 2016 ha estat declarada Entitat d’Utilitat Pública per la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7167 del 21.7.2016).

AFABBMS forma part de la Federació d’Associacions de familiars de malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) que, al seu torn, és membre de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA). A través seu estem en contacte amb Alzheimer Europe i la federació internacional Alzheimer Disease International (ADI).

Podeu consultar aquí la darrera memòria de l’entitat:

2023

I els estatuts vigents:

Estatuts