Grups d’ajuda mútua (GAM)

Els assistents als tallers d’autoajuda o grups d’ajuda mútua (GAM) són sempre cuidadors principals. Cuiden persones amb diferents graus de deteriorament i amb condicions personals, familiars i entorns molt diversos. No tots són homogenis en les seves característiques.

L’objectiu d’aquests tallers d’autoajuda és principalment, desangoixar els familiars de la sobrecàrrega emocional i física, que suposa el fet d’estar molts anys cuidant un malalt d’aquestes característiques, així com també relacionar-se amb persones que tenen les mateixes vivències i evitar l’aïllament que senten els cuidadors.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Oferir informació
  • Aprendre a tractar el malalt
  • Acceptar la malaltia
  • Donar la oportunitat de compartir experiències i emocions
  • Recolzar i acompanyar als cuidadors en el transcurs de la malaltia
  • Ajudar i trobar alternatives per superar els problemes a partir d’un procés de reflexió i aconseguir major capacitat per prendre decisions i desenvolupar autonomia
  • Ensenyar al cuidador a cuidar-se a si mateix
  • Reduir l’ansietat i les culpabilitats
  • Afavorir l’autoestima del cuidador

HORARI

Els tallers d’autoajuda són quinzenals i tenen una durada d’una hora i mitja cada grup. Actualment funcionen dos grups a Manresa i dos a Solsona.

ACCESIBILITAT

S’hi accedeix mitjançant la valoració de la psicòloga, atès que, a vegades, es necessària una teràpia individual prèvia.