Transparència i bones pràctiques

Volem compartir el nostre treball retent comptes de les nostres accions a les persones sòcies, institucions o entitats i a tots aquells que confien en nosaltres.

Amb claredat i rigor

Garantint la destinació dels recursos que rebem per complir amb la nostra missió, amb les obligacions legals i les bones pràctiques dels òrgans de govern, personal i voluntaris de l’entitat.

Amb responsabilitat i compromís

Compartint la informació de les activitats amb les persones sòcies i col·laboradors amb honestedat, respecte i evidència.

ORGANITZACIÓ

GESTIÓ ECONÒMICA

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

      . Ajuts i subvencions