El model d’atenció

  • Regits pel model d’Atenció Centrada en la Persona, l’organització i el funcionament de l’AFABBMS situen la persona en el centre de la intervenció enfront de la pròpia organització, els professionals o altres interessos.
  • La persona usuària és el centre vertebrador de l’atenció i amb això, el seu benestar físic i emocional, els seus drets, la seva dignitat i el respecte a les seves pròpies decisions.
  • Les persones són úniques, singulars, valuoses. El seguiment individualitzat de la persona ens permet traçar una intervenció personalitzada on es potencien les habilitats conservades i s’impulsa la seva participació i la dels familiars i/o cuidadors al llarg de tot el procés de treball.
  • És necessari cuidar des d’una mirada cap a la capacitat i els drets de les persones. El dret a l’autonomia personal, entesa com a capacitat i dret a decidir i a tenir control de la seva pròpia vida és fonamental. Les persones amb demència amb suports i flexibilitat poden continuar tenint control.
  • Permetre que la persona percebi control sobre el seu entorn quotidià. El recull per part de les psicòlogues del què és significatiu per a cada persona i el que és rellevant en el seu moment vital farà que se senti integrada i es respecti el seu projecte de vida que s’està adaptant a una nova realitat.
  • Estar al costat de la família i/o cuidadors perquè aconseguir una bona cura a casa no és una cosa senzilla. És una dedicació que requereix no tan sols voluntat per part de qui cuida, sinó que també precisa suports personalitzats que facin possible que cuidar sigui un procés saludable, enriquidor i gratificant.
  • Donar l’acompanyament professional a la família/cuidadors en la presa de decisions quan la persona no pot decidir per ella mateixa. La persona cuidadora és transmissora dels valors, les opinions i les creences de la persona i vetlla pel seu benestar.