Cessió de material

Mitjançant un conveni de col·laboració amb Creu Roja, l’AFABBMS posa a disposició dels seus socis material d’ajudes tècniques, per tal de facilitar que la persona pugui ser el màxim d’autònoma possible, dins les seves limitacions, i facilitar la tasca dels cuidadors en les atencions personals i activitats de la vida diària.

Gràcies a aquest conveni, i prèvia presentació d’un petit informe, Creu Roja facilita el préstec de material a usuaris que per la seva dependència el necessitin de manera temporal, tot valorant-ne les necessitats i assessorant als cuidadors. També es tracta de fomentar la reutilització; amb tot això s’eviten despeses a les famílies.