POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació addicional de protecció de dades

  1. Responsable del tractament.

Identitat: ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEL BAGES, BERGUEDÀ, MOIANÈS I SOLSONÈS (AFABBMS) – CIF G62310123

Adreça: C/ Flor de Lis, 33 – 08242 Manresa

Correu: info@afabbs.com

  1. Delegat de Protecció de Dades.

AFABBMS ha designat un Delegat de Protecció de Dades, que és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals que l’afectin i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. S’hi pot contactar enviant un correu electrònic a info@afabbs.com.

  1. Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir per part de AFABBMS seran utilitzades per poder contactar-hi, oferir i prestar els serveis propis de l’entitat.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que ens hagi proporcionat es conservaran per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

  1. Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs AFABBMS sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.

  1. Destinataris de les dades.

No es preveu que es cedeixin les dades recollides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.

  1. Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a info@afabbs.com, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de AFABBMS, al C/ Flor de Lis, 33, de Manresa.