LES INCAPACITACIONS

El malalt d’Alzheimer pot passar per alguna etapa en la qual sigui difícil assegurar que tentgui capacitat per prendre alguna decisió, ser objecte d’abusos per part de desapressius sense escrúpols o necessitar mesures per evitar riscos innecessaris.
En aquest camí d’inseguretats i incerteses ens preguntem quan, com i perquè s’ha d’iniciar un procès d’incapacitacion.
Parlar d‘incapacitar una persona fa com una mica de por i força respecte, és desposseir-la d’aquelles condicions que la declaren precisament persona amb capacitat d’obrar I decidir. Les dificultats existents quan s’ha de prendre aquesta decisió justifiquen la necessitat de consensuar uns criteris tècnics per valorar si és o no adequat plantejar aquesta mesura de protecció legal. No fer-ho podem incorrer a una desatenció poc justificada.
Si el sentit comú, el consell de l’expert o les condicions de l’entorn del malalt així ho aconsellen s’ha de presentar al jutge les argumentacions adients perquè inici aquest procediment.
De fet, els criteris tècnics poden aconsellar o desaconsellar la mesura, el jutge declara la incapacitat de la persona però en realitat qui realment l’incapacita no és el jutge sinó la demència.