Festa final dels Tallers de Psicoestimulació

Vistes de l’acte celebrat el 16 de desembre a la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa.

I de la conferència teatralitzada que es va celebrar tot seguit: