Conclusions i recomanacions per a resoldre el problema socio-sanitari de l’Alzheimer a Espanya

Amb motiu del 25è aniversari de la Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de persones amb Alzheimer i altres demències (CEAFA), les Federacions i Associacions que en formen part han elaborat unes propostes tendents a la implantació d’una Política d’Estat per l’Alzheimer. Les reproduïm a continuació:

1.- La necessitat d’establir un Cens de Pacients.

2.- Frenar la desigualtat territorial quantitativa, qualitativa i informativa, mitjançant acords i consensos necessaris amb els consells interterritorials.

3.- Desenvolupar i instaurar una estratègia de coordinació socio-sanitària.

4.- Instar a l’Administració a reconèixer els costos de la malaltia segons estimen els familiars mentre no hi hagi els estudis adequats.

5.- Avançar cap el “Diagnòstic a temps”.

6.- Intervenir en prevenció de l’avanç/deteriorament cognitiu.

7.- La importància de la formació i capacitació dels agents socio-sanitaris per afavorir aquest “diagnòstic a temps”.

8.- Fomentar la recerca en Alzheimer.

9.- Solucionar i treballar les necessitats de l’àmbit sanitari.

10.- Treballar en les necessitats socio-sanitàries dels pacients i els seus familiars.

11.- Donar suport a la recerca social, comptant amb el coneixement de les associacions.

12.- Integrar el cuidador en els protocols d’atenció com a població de risc en qüestions de salut durant i després de tot el procés de la malaltia.