Resultat de les enquestes d’avaluació dels grups d’autoajuda (Octubre 2015)

Resultat de les Enquestes de valoració del grup d’Autoajuda passades el mes d’octubre de 2015 (contestades per familiar o cuidador principal).

Total enquestes contestades = 18

1. Creu que la periodicitat de les sessions és adequada?

 • Insuficient – 0
 • Adequada – 18
 •  Excessiva – 0

2. Se sen ben acollit al grup?

 • Poc – 0
 • Bastant – 1
 • Molt – 17

3. Considera útils els tallers d’Autoajuda?

 • Poc – 0
 • Bastant – 3
 • Molt – 15

4. Creu que les sessions són recomanables a altres familiars de pacients amb malaltia d’Alzheimer?

 • Poc – 0
 • Bastant – 2
 • Molt – 16

5. Suggereixi quins temes li agradaria aprofundir i/o tractar en les sessions

 • Més informació de la malaltia d’Alzheimer – 2
 •  Com tractar al malalt – 3
 • Com reduir l’ansietat i el sentiment de culpabilitat – 8
 • Millorar els coneixements per aprendre a cuidar-me – 5
 • Altres – 1

6. Comentaris i suggeriments:

 • Com afecta la malaltia als familiars a la llar.

 

 

[Desembre de 2015]