Història

Prenent consciència d’aquesta realitat, a finals del 2000, un grup de familiars de malalts d’Alzheimer van constituir aFa amb aquests objectius:

  • Assessorar, informar i orientar als familiars de les esmentades malalties en gestions legals, socials i psicològiques.
  • Facilitar, millorar i controlar l’assistència als malalts per tal de millorar la seva qualitat de vida al màxim possible. Procurar alhora l’acció global i operativa dels serveis socials i dels sanitaris.
  • Assistència psicològica i moral als familiars dels afectats per la malaltia d’Alzheimer i de qualsevol altre demència.
  • Promoure i difondre als mitjans de comunicació social, tot alè que faci referència al possible diagnòstic d’aquesta malaltia, per tal de facilitar l’assistència adequada i evitar tractaments incorrectes.
  • Mantenir els contactes adients amb entitats i associacions dedicades a l’estudi d’aquestes malalties dins i fora de Catalunya.
  • Promoure la creació de serveis, fundacions, centres i altres organitzacions a favor dels familiars i mallats d’Alzheimer i altres demències.