Consells

 • Ser pacients, comprensius i fer-li saber que l’escoltem i l’entenem. Mostrar interès pel que diu
 • Donar-li seguretat amb les paraules i gestos i animar-lo a expressar-se malgrat les seves dificultats.
 • No corregir ni criticar el que diu ( això normalment empitjora la situació)
 • Buscar per parlar llocs tranquils i evitar que quan parli el distreguin.
 • Mantenir durant la conversa el contacte visual
 • Identificar-se abans de començar a parlar i adreçar-s’hi pel seu nom.
 • Fer servir paraules i frases simples i parlar de manera clara i lenta
 • Repetir les coses tantes vegades com calgui i oferir-li solucions en comptes de platejar-li problemes.
 • No convé canviar l’estil de vida, és bo mantenir la rutina.
 • Adaptar l’entorn a les seves necessitats (més llum, eliminar sorolls…)
 • Estimular-los amb missatges curts i senzills
 • Que facin les coses per si mateixos, animar-los. Només ajudar-los si no se’n surten ( No perquè vagin lents)
 • Es recomana el cuidador que DESCANSI.