Atenció Psicològica

Dividit en dos vessants:

  • Atenció Personalitzada: Atenció individualitzada pels familiars
  • Tallers d’autoajuda: Teràpia de grup per compartir sentiments i experiències i ensenyar com fer front els problemes.